Skloňování příjmení Demo

Zadali jste mužské příjmení Demo. Správné oslovení je:

pane Demo

Naposledy skloňováno

Nejčastěji skloňováno